قبل
بعدی

سنگ بخار الیستیم

Elisteam Stone Monkey

تمام محصولات

سنگ بخار
ورود به فروشگاه

پشتیبانی

7 * 24

راههای ارتباطی با الیستیم

ارسال پیام

لوازم قلیان

Elisteam Stone Monkey

تمام محصولات

لوازم قلیان
ورود به فروشگاه
1.

تا 95% کاهش مضرات تنباکو قلیان

فاقد قطران، مواد شیمیایی، مواد نگهدارنده و رنگ مصنوعی

2.

اسانسهای خوراکی و طبیعی

اسانس های استاندارد خوراکی و طبیعی و فاقد اسانس عطری(شیمیایی)

3.

مواد استاندارد خوراکی و بهداشتی

تمامی مواد اولیه محصولات، دارای گواهی استاندارد و تائیدیه های بهداشتی داخلی و بین المللی

4.

با نیکوتین یا بدون نیکوتین

اینبار انتخاب با شماست

با افتخار

محصول ایران